Adres: Luipegem 3, 2880 Bornem

Rijksweg Willebroek-St.Niklaas (N16), afslag Bornem-centrum (Friesland Drinks).
Rechtdoor tot aan de kerk, linksaf aan T-splitsing.
Tweede straat rechtsaf (Kloosterstraat), voorbij Abdijkerk steeds rechtdoor (800 m).
Het terrein ligt aan de linkerkant, aan een scherpe rechtse bocht.

d.

Designed by MacEelse, updates by DenIlle. Mail Webmaster.